Privacybeleid

[EIGENAAR] kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van [zijn/haar] diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan [EIGENAAR] verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

Uw voor- en achternaam

Uw telefoonnummer

Uw mailadres

Waarom [EIGENAAR] deze gegevens nodig heeft

De [EIGENAAR] verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan [EIGENAAR] uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

De [EIGENAAR] bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden uw gegevens gedeeld?

De [EIGENAAR] verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Data websitebezoek

De [EIGENAAR] gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar De [EIGENAAR]. De [EIGENAAR] zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De [EIGENAAR] neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.