Van saaie woorden naar een levend verhaal

Van een saaie, droogstoppelige tekst een levend verhaal maken. Sterke werkwoorden, korte zinnen, een heldere structuur. En dan nog zonder taalfouten ook. Dat doe ik graag en veelvuldig. Ik werkte als freelance eindredacteur voor de magazines Binnenlands Bestuur en Cobouw en deed dit werk ook enige tijd voor opinieweekblad Elsevier. Verder stelde ik een Stijlboek voor de Rechtspraak samen en redigeerde ik het rapport van de vierjaarlijkse visitatiecommissie van de Rechtspraak (onder voorzitterschap van Job Cohen).